Under år 2021 öppnas möjligheten för grenspecifika sponsorer och samarbetspartners inom våra discipliner. Detta betyder att ni som organisation har möjligheten att synas i en attraktiv målgrupp både på nationell och internationell nivå inom en starkt växande cykelsport.

Kontakt
Adrian Hörnqvist
adrian.hornqvist@rfsisu.se