Tävlingsregler

De tävlande förväntas ha läst och förstått SCF tävlingsreglemente för Enduro samt följa reglerna under tävling och träning.

Reglementet för MTB Enduro finns i SCF Tävlingsregler del 4. Vid Svenska mästerskapen gäller Tävlingsregler del 17. Bägge finns att läsa i sin helhet via följande länk: https://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/tavlingsregler/

Skydd

Tävlande måste bära hjälm under hela tävlingen. SCF har i samråd med arrangörer bestämt att hjälm med hakskydd (full-face hjälm) måste användas på alla deltävlingar. Full-face hjälm med avtagbart hakskydd är tillåtet på transportsträckor. SCF rekommenderar även i enlighet med UCI att utrustning enligt 4.3.013 ska bäras. Läs mer här.

Träning inför tävling

Träningen är ej obligatorisk och sker på egen risk. Kör ej i tävlingsfart! Det finns inga arrangörer på plats ute i på sträckorna. Tänk på ett det kan finnas andra brukare av stigarna. Ta hänsyn och agera så fördelaktigt att vi är välkomna tillbaka nästa år igen. Det är ej tillåtet att gå eller cykla banorna mot tänkt åkriktning.

Tävlingsklasser och licensguide

13-14 år pojkar/flickor - Licens Youth men/women

15-16 år pojkar/flickor - Licens Youth men/women

U21 (17-20 år) dam/herr - Licens Junior men/women (17-18 år), Licens Under 23 men/women (19-20 år)

Tävlingsklass dam/herr 21+ år - Licens Under 23 men/women (21-22 år), Licens Elit men/women (23+ år)

Masterklass 35+ år dam/herr - Licens Master men/womenMasterklass 50+ år herr - Licens Master men

Masterklass 50+ år herr - Licens Master herr (Endast på SM vid fler än tre startande från två olika föreningar)

U21, tävlingsklass och masterklass har krav på årslicens. Ungdomsklasserna kan köras med engångslicens (ej på SM). Cyklister 35 år och äldre kan välja att teckna elitlicens och tävla i tävlingsklass istället för masterklass. För att lösa årslicens måste du vara medlem i en SCF-ansluten förening och registrerad med en aktuell epost-adress i föreningens register i IdrottOnline. Därefter kan du själv ansöka om din tävlingslicens på: https://www.swecyclingonline.se/

Läs mer om förfarandet att lösa årslicens här

Lär mer om förfarandet att lösa engångslicens här

Läs mer om de olika licenserna här

Det går inte att lösa årslicens på plats.

Motionsklasser

Motion kort (Minimiålder 10 år. Deltagande barn 10-12 år måste ske i vuxet sällskap)

Motion lång (Minimiålder 15 år).

Du som kör i motionsklass är försäkrad under motionsloppet men ej under träning. Vi rekommenderar deltagare i motionsklass att teckna en årsförsäkring (motionsförsäkring) som ger försäkringsskydd vid både träning och motionslopp. Läs mer om försäkringsskyddet från Gjensidige här: Mer info om SCF/Gjensidige försäkring.


Total cupsammanställning

Alla tävlingar inklusive det svenska mästerskapet ingår som deltävlingar i SWE Cup. I den totala cupsammanställningen räknas alla resultaten (tävlingarna) för varje enskild tävlande.


Anmälningsavgifter SWE Cup Enduro (vid SM + 100 kr)

13-14 år pojkar/flickor - 400 kr

15-16 år pojkar/flickor - 500 kr

17-20 år U21 dam/herr - 600 kr

21+ år Tävlingsklass dam/herr - 600 kr

35+ år Masterklass dam/herr - 600 kr

50+ år Masterklass herr - 600 kr

Motionsklass lång - 600 kr

Motionsklass kort - 400 kr


Efteranmälningsavgift + 200 kr